U bent hier: Home / Readme

Readme

Readme bij modelaangifte aangiftecovid19.nl – Hulp bij strafrechtelijke aangifteplicht

Dit is de ‘deadme’ bij de modelaangifte van https://aangiftecovid19.nl. De ‘readme’ bevat instructies voor gebruik. Het is bedoeld voor de aangever. De ‘readme’ wordt niet meegezonden bij de aangifte. 

Artikel 160 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat een ieder die kennis draagt van een terroristisch misdrijf en/of misdaden tegen het leven, verplicht is daarvan onverwijld aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar. Deze verplichting niet nakomen is strafbaar. Door aangifte te doen bewijst u niet strafbaar te handelen verband met de Coronacrisis.

U heeft de modelaangifte van https://aangiftecovid19.nl gedownload. De modelaangifte van https://aangiftecovid19.nl is bedoeld als hulp bij het nakomen van de strafrechtelijke aangifte bij terroristische misdrijf en misdaden tegen het leven gericht door Coronamaatregelen. Deze modelaangifte is geschikt als basis voor schriftelijke aangifte bij de Officier van Justitie in verband met deze misdrijven waarvoor een strafrechtelijke aangifteplicht geldt.

De aangifte is gericht tegen personen of althans medische wetenschappelijke specialisten die het Kabinet en Parlement adviseren in verband met de Coronamaatregelen, en hun hulppersonen. Deze hulppersonen zijn onder andere (Mainstream) journalisten en hun media die nepnieuws en desinformatie verspreiden in verband met de Coronamaatregelen.

Lees de aangifte aandachtig. Op https://aangiftecovid19.nl/aangifte staat de aangifte met actieve hyperlinks naar de tekst van de wet en de in de aangifte genoemde uitspraken van de Rechtspraak. Lees ook de veel gestelde vragen op https://aangiftecovid19.nl/faq. En de bewijzen van het bedrog (met terroristisch oogmerk): https://aangiftecovid19.nl/bewijs-bedrog-covid19.

U vult uw naam en overige gegevens volledig in en zet uw handtekening onderaan. Vervolgens stuurt u de aangifte op naar de Officier van Justitie. U kunt de aangifte verbeteren en aanvullen indien u meent dat informatie ontbreekt. Ook kunt u de aangifte aanvullen met informatie met betrekking tot waarom het voor u van belang is dat strafvervolging wordt ingesteld.

Misschien lijdt u aan uitgestelde zorg of is uw onderneming in zwaar weer gekomen door de Coronamaatregelen. Mogelijke heeft u last van de bijwerkingen van de vaccinaties. Voor het aanvullen of verbeteren van de modelaangifte van https://aangiftecovid19.nl gebruikt u het daarvoor bestemde word-document: https://aangiftecovid19.nl/download/Modelaangiftecovid19.nl.doc.

Wanneer u het eens bent met de aangifte print u deze uit en stuurt u de aangifte ondertekend per post naar het Openbaar Ministerie, Arrondissementsparket Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH, Den Haag. Het is misschien ook mogelijk tegen afgifte van een proces-verbaal van de aangifte een getekend exemplaar te bezorgen op het Politiebureau bij u in de buurt.

De oplossing voor bestrijding van de pandemie van het virus is strafrechtelijk omdat de personen of althans medische wetenschappelijke specialisten die het Kabinet en Parlement adviseren in verband met de Coronamaatregelen en hun hulppersonen, zich niet aan het strafrecht houden en ook anderszins omgangsvormen niet handhaven.

U wordt aangemoedigd personen die u kent aan te sporen aangifte te doen zodat er zoveel mogelijk aangiftes worden gedaan. Ontwikkelingen in verband met https://aangiftecovid19.nl worden vermeld op de site.

----
Aangiftecovid19.nl